План учебной работы

«М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ Ақтөбе колледжі бойынша 2019-2020 оқу жылына арналған оқу процесінің жұмыс жоспары:

Орындалу мерзімі:Орындалу мерзімі:Атқарылатын жұмыстар:Жауаптылар:
Тамыз1Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес 1-4 курстар бойынша мамандықтардың оқу жоспарларын бекітуДиректордың ОІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
22019-2020 оқу жылына арналған оқу процесінің кестесін бекіту
3Оқытушылардың оқу жүктемелерін бекіту
4Педагогикалық кеңестің 2019-2020 оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту
52019-2020 оқу жылының І жарты жылдығының сабақ кестесін бекіту
6Күндізгі оқу бөліміне оқушыларды қабылдау туралы бұйрығын шығару
7Оқушылардың алфавиттік кітабын толықтыру
Қыркүйек8Оқушылардың сынақ кітапшалары мен оқушы билеттерін рәсімдеу Директордың ОІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі;
Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы.
9Статистикалық есептерін дайындау және тапсыру
10Оқудың түрімен мамандық бойынша оқушылардың тізімін дайындау, оқу топтарына байланысты бұйрықтар шығару
11Талап еткен орындарға анықтама беру
12Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау; Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
13Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
14Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
15Оқушылар құрамы бойынша бұйрықтарды дайындау (қабылдау, ауысу, оқудан шығару, оқуды қайта жалғастыру)
16Оқушылардың әлеуметтік құрамы бойынша оқу ақысына жеңілдік беру туралы бұйрық шығару
17Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
18Сырттай оқу бөліміне оқушыларды қабылдау туралы бұйрығын шығару
Қазан19Аралық бақылау кестесін дайындауДиректордың ОІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
20Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау
21Талап еткен орындарға анықтама беру
22Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
23Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
24Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
Қараша25Талап еткен орындарға анықтама беруДиректордың ОІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
26Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
27Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
28Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау )
29Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
30Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
31ІV курс оқушыларының оқу технологиялық іс тәжірибесінің қорытынды есебін қабылдау
Желтоқсан32Талап еткен орындарға анықтама беруДиректордың ОІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
33Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
34Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
35Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
36Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма№2)
37Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
38Қысқы сынақ-емтихан кестесін бекіту
Қаңтар39Талап еткен орындарға анықтама беруДиректордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
402019-2020 оқу жылының ІІ жарты жылдығының сабақ кестесін бекіту
412019-2020 оқу жылының І жарты жылдығының қорытындысымен оқушылар қозғалысына байланысты бұйрық шығару
42Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
43Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
44Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
45Мемлекеттік қорытынды аттестациялық комиссия құрамын бекіту (1403000 «Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану»)
46Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
47Колледж түлектерінің біліктілік беру емтиханының дайындық тестеріне қатысу (КТА ЖОО)
48Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
Ақпан49Оқушылар құрамы бойынша бұйрықтарды дайындау (қабылдау, ауысу, оқудан шығару, оқуды қайта жалғастыру)Директордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
50Талап еткен орындарға анықтама беру
51Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
52Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
53Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау )
54Колледж түлектерінің біліктілік беру емтиханының дайындық тестеріне қатысу (КТА ЖОО)
55Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма№2)
56Бітіруші түлектердің сынақ емтихан кестесін бекіту және жүргізу
57Колледж түлектерінің біліктілік беру қорытынды емтиханын тапсыру (1403000 «Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану»)
58Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
Наурыз59Оқушылар құрамы бойынша бұйрықтарды дайындау (қабылдау, ауысу, оқудан шығару, оқыды қайта жалғастыру)Директордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
60Талап еткен орындарға анықтама беру
61ІV курс оқушыларының дипломдық жобаларын тақырыбы мен жетекшілерін бекіту
62Колледж түлектерінің біліктілік беру емтиханының дайындық тестеріне қатысу (сырттай бөлім)
63Колледж түлектерінің біліктілік беру емтиханының дайындық тестеріне қатысу (КТА ЖОО)
64Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
65Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
66Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау )
67Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
Сәуір68Оқушылар құрамы бойынша бұйрықтарды дайындау (қабылдау, ауысу, оқудан шығару, оқуды қайта жалғастыру)Директордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
Директордың ТІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
69Талап еткен орындарға анықтама беру
70Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
71Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
72Колледж түлектерінің біліктілік беру емтиханының дайындық тестеріне қатысу (КТА ЖОО)
73Мемлекеттік қорытынды аттестациялық комиссия құрамын бекіту
74Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
75Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
76Оқушылардың «Өзін-өзі басқару жүйесі» бойынша жұмыс жоспары мен кестесін дайындау
Мамыр77Талап еткен орындарға анықтама беруДиректордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
78ІV курс оқушыларының дипломалды іс тәжірибесінің қорытынды есебін қабылдау
79Оқу кестесіне сәйкес сабақтардың өткізілуін бақылау
80Оқу құжаттарының уақытылы толтырылуын қадағалау
81Ағымдағы жұмыстар (оқытушылардың жүктемелерінің орындалуын қадағалау, сабақтарды ауыстыру, сабаққа кешігу, келмей қалуын талдау)
82Оқытушылардың оқу сағаттарының ведомосін толтыру (форма №2)
83Оқушылар контингенті туралы «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ-на есеп тапсыру
84Жазғы сынақ-емтихан кестесін бекіту және жүргізу
Маусым85Бітіруші түлектеріне мемлекеттік аттестациялық қорытындылау емтиханың жүргізуДиректордың ОІЖ орынбасары;
Директордың ОӨІЖ орынбасары;
Директордың ТІЖ орынбасары;
ОБ меңгерушісі;
Күндізгі БББ меңгерушісі;
Сырттай ОБ меңгерушісі
86 2019-2020 оқу жылының қорытындысымен оқушылар қозғалысына байланысты бұйрық шығару
872019-2020 оқу жылының колледж түлектеріне диплом тапсыру
88Құрылымдық бөлімдер бойынша оқу құжаттарын қабылдау
892019-2020 оқу жылының қорытынды есебін дайындау
902020-2021 оқу жылына жұмыс жоспарын дайындау